اگه میتونی بگو !

۳ بار بگو : سه سیر سر شیر سه شیشه شیر! ۵ بار بگو : لای رولت رنده ی لیمو رفته این جمله رو اگه […]

هوش خود را بیازمایید

کدام عدد چهار رقمی است که تفاضل آن با مقلوبش عدد۳۰۸۷ می باشد

هوش خود را بیازمایید

بازرگانی آلمانی برای یک معامله بسیار ارزشمند در حال ترک خانه ورفتن به فرورگاه بود در این اثنا بریک نگهبان خانه اش سراسیمه جلوی اورا […]

معمای ظرف شیر

این آقا و خانم یک گالن ۱۲ لیتری پر از شیر دارند و می خواهند آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنند. اما تنها […]

تست هوش زندان

شخصی درون زندانی حبس شده است. اتاقی که این شخص در آن نگاهداری می شود دو در دارد که یکی به سمت چوبه دار راه […]

تست هوش اعداد

در این تست هوش دقت کنید و سعی کنید در کمترین زمان ممکن مشخص نمایید چه عددی باید به جای علامت سوال قرار گیرد.  

سرگرمی ریاضی

۱-مستطیلی با سه خط بکشید ۲- تساوی زیر را با یک خط برابر هم نمایید ۵۵۰ =۵+۵+۵ ۳-به جای علامت سوال عدد مناسب را قرار […]

سرگرمتون کنم

چه عددی رو تقسیم بر چه عددی کنیم که حاصل ان عدد ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ بشود ؟ حالا چه عددی رو تقسیم بر چه عددی کنیم که […]

معماهای جالب

معمای جالب زندانی و زندانبان ها زندانی دارای دو در است، یکی در آزادی و دیگری دَرِ اعدام. این زندان دارای دو زندانبان است که […]

سرگرمی ریاضی ۸

۹ گلوله داریم که ۸ تا از آنها هم وزن هستند و یکی دیگر وزنش بیشتر است چگونه با دو بار توزین کردن می توان […]

سرگرمی ریاضی ۷

مجموع سن آقا وخانمی ۹۸ سال است سن کنونی آقا ۲برابر سن خانم در زمانی است که این آقا همسن این خانم بوده است سن […]

سرگرمی ریاضی ۶

سن مادر ودختری را تعیین کنید بطوریکه سن آنها ارقام مشابهی دارند اگر سال آینده سن مادر دو برابر سن دخترش باشد سن هر کدام […]

جواب اگر گفتید

از جواب های رسیده آقایان مجدی عرب وایمان مجدی عرب وخانم محبوبه مجدی فرزند محمد رضا جواب صحیح داده بودند خانم عروس مرد بوده ومرد […]

اگر گفتید

یک زن ویک مرد در مجلسی حضور داشتند شخصی از مرد پرسید شما با این خانم چه نسبتی دارید جواب داد مادر شوهر این خانم […]