تمجید از مادری فداکار

به مناسبت روز مادر قصد داشتم از مادری قدردانی نمایم که گرچه از نظر نسبی با خاندان مجدی نسبتی ندارد ولی بزرگانی را تحویل جامعه […]

یادایام -بی بی ماررشید

یادش به خیر یاد چشمهای آبی وموهای نقره ایش بخیر چقدر صورت گرد وسفیدش که ردپای گذرزمان پرچین وچروکش کرده بود برای همه ی نوه […]

از تیله تا فیسبوک

بچه که بودیم(سال ۱۳۴۲)عشقمان بازی روی آسفالت داغ خیابان بود.ا ش تی تی،فنگ بازی(تیله بازی)،ما-و-ق-تش،گروز گروزاک(قایم باشک بازی)،فیتال(هفت سنگ)،فوتبال،چو گته، کمی که بزرگتر شدیم کنار […]

حرفه ها و پیشه ها

شاید بتوان شاخصترین حرفه خاندان مجدی را اشتغال در “صنعت گوشت ” و شاخه های آن دانست. از دامداری و پرورش دام گرفته تا عرضه […]

خاطره ای از مرحوم حاج محمد

شانه هایش سخت تکان می خورد و می گریست . از دور نگاهــش کردم . نزدیکــتر رفتم . حامــد بود . جلوی بنری که عکس ” […]

اتاق خاندان مجدی

اتاق خاندان مجدی که در محل کنونی دبستان مجدی واقع بوده شامل یک شوادان ،دو اتاق،یک ایوان بزرگ حدودا چهل متری،یک اصطبل و یک اشپزخانه […]

شهید علیرضا شیخ نجدی

شهید علیرضاشیخ نجدی         فرزند : عبدالحسین متولد : ۱۳۴۴          شهادت : ۱۰/ ۶/۶۱   کوت عبداله   در مسجد محمدی جلوم را گرفت و […]

خاطره ای از حاج کاظم

خاطره ای که میخواهم بیان کنم به نقل از حاج کاظم مجدی عرب است : ایشان گفتند : ایام دهه عاشورا پدر خانمم آقای میرزاعلی(عباس) […]