حتی شوادون ها را ….

شهرستان دزفول در ابتدابه صورت تپه های سنگی بوده و زمانی که خانه سازی در آن شروع گردید با هموار کردن زمین شروع به خانه […]

امام زاده رودبند

یکی از ارامستان های دزفول ، امام زاده رودبند است . خاندان مجدی از قدیم الایام در این ارامستان قطعه زمینی داشته اند که هماکنون […]

داستانی کوتاه در باره شخصیتی جالب …

او دزدى ماهر بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشکیل داده بودند. روزى با هم نشسته بودند و گپ مى زدند.در حین […]

این کجا و آن کجا

بچه که بودم نه پفک بود و نه چیپس و نه صدها هله هوله جور واجور دیگر که اکنون قفسه های مغازه ها را پر […]

وطنم پاره ی تنم

     سرزمین کنونی ایران ، تنها سی در صد از ناحیه ی وسیعی است که در تاریخ ،با نام های ” ایران زمین ” ، […]

ضربالمثلها- قسمت پایانی

ضرب المثلها درحقیقت بخشی از ادبیات عامه یاادبیات شفاهی است که خودشاخه ای از ادبیات عامیانه یا فولکلور می باشدیعنی از فردی به فردی واز […]

ضرب المثلها و متل ها

ضرب المثلها وامثال وحکم که بارزترین ویژگی زبان عامیانه است وغالباًبرای بیان غیرمستقیم مطالب به کار میروند یا برای روشنتر کردن معنا ومفهومند و درخود […]

ادامه مجادله در ادبیات بر سر خال ترک شیرازی

چندی پیش پسرعموی عزیزم آقای محمود رضا مجدی نسب که ارادت خاصی نسبت به ایشان دارم  نوشته ای روی سایت آوردند به مضمون ” مجادله […]

مجادله در ادبیات بر سر خال ترک شیرازی

  مجادله در ادبیات بر سر خال ترک شیرازی حافظ اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا […]

روز ملی خلیج پارس

دهم اردیبهشت،روز ملی خلیج پارس است.بیایید به مناسبت این روز،با هم سفری مجازی و البته رایگان به جنوب ایران داشته باشیم. حتماً تا کنون از […]

نخستین روز اردیبهشت، روز بزرگداشت استاد سخن، شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی تخلص و شهرت «مشرف الدین» ، مشهور به «شیخ سعدی» یا «شیخ شیراز» است. درباره نام و نام پدر شاعر و هم چنین تاریخ […]

عزاداری ها از گذشته تا به امروز

فکر کردم برای اولین خاطره یا مصاحبه ای که در این سایت مینویسم متناسب با ایام شهادت حضرت زهرا و مجالس تعزیت آن بزرگوار درباره […]

بدعتهای جدید در مراسمات بعد از فوت در شهرستان دزفول

پس از سال ۱۳۶۰ بدعتهایی پس از فوت افراد در دزفول باب گردیده که به نظر بنده تماما اشتباه بوده و با نوشتن این متن […]

تبریک جشن باستانی نوروز

پیشاپیش سال ١٣٩١ خورشیدى برابر با سالِ : ٧٠٣۴ میترایى آریایى و ٣٧۵٠ زرتشتى و ٢۵٧١ شاهنشاهى را شاد باش میگویم هرچند از هجرت ١٣٩١ […]