کوروش یگانه مرد ایران زمین

کوروش یگانه مرد ایران زمین

نویسنده : حامد مجدی   زمان و تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۳۹۳   

ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ ﻧﺰﺩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻗاﺗﻞ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ

ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ : ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ

ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﺁﺭﺍﺩ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩ: ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ

ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ! ﺁﺭﺍﺩ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩ : ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ،ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ

ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ

ﺷﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ؟

ﻗﺎﺗﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﯿﺮ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻭﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ

این مطلب رو گذاشتم زیرا میترسم بگویند گذشته ایران از یاد رفت…

برچسب ها :   

  

این مطلب ۱۷ دیدگاه دارد

سلام
ممنون از مطلب خوبتون
میشه منبعشو ذکر کنید؟  با سلام
  کتاب کوروش کبیر نوشته آقای هارولد آلبرت لمپ با ترجمه دکتر رضا شفق   یک بار دیگر از شما تقاضا دارم شماره صفحه این مطلب در کتاب اقای هارولد را ذکر کنید اگر مثل کامنت قبل حذف نکنید البته   صفحه چنده؟
   من همین قضیه رو مفصلتر ترشو تو کتاب شدّه بعد الفرج نوشته تاریخ نویس مسلمان قرن چهارم هجری دیده ام
   البته حادثه مذکور در زمان عمر بن خطاب اتفاق افتاده و جناب ابوذر غفاری کفیل جوان قاتل شده
   http://www.ghadeer.org/Book/417/66653
   این در منابع اسلامی با سند و مدرک و به صورت مسند وجود دارد و قرنها پیش در کتابها نوشته شده و نقل شده است. کتاب مزبور در قرن هفتم توسط حسین بن احمد دهستانی به فارسی ترجمه شده و اخیرا هم چاپ شده (سال ۸۸)

   شاید بفرمایید
   مسلمانان قصه کوروش را کپی کرده اند و برای خودشان مصادره نموده اند چون کوروش قبل از اینها بوده؟!

   البته این احتمال وجود دارد اما باید اثبات شود که تنوخی در قرن چهارم از روی سنگ نبشته های ایران باستان قصّه کوروش را کپی کرده و ناجوانمردانه به نام عمر و ابوذر نوشته!
   و در این قرون متمادی کسی متوجه نشده تا اینکه مستشرقین اروپایی که واقعا انسانهای پاک دامن و حقیقت جویی هستند در همین چند دهه اخیر اسناد مربوط به کوروش را کشف کرده اند و شخصیّت او را به درستی معرفی کرده اند!
   البته به علت محرمانه بودن این اسناد نباید توقع داشته باشیم همه چیز را به صورت علمی در مجامع علمی ارائه کنند. بلکه حرفهای این غربی ها برای ما سند است و نیازی به اثبات ندارد. حالا مسلمانان از هزاران سال پیش در مکتوباتشان اینها را داشته باشند به درک! این ها که دانشمند و عالم نبوده اند. مستشرقین انگلیسی و آمریکایی (دامت برکاتهم) خادم ایرانند و ایرانی را دوست دارند و برای اعتلای ایران از هیچ کاری مضایقه ندارند.    بسیار عالی بود بزرگوار
    ولی متاسفانه کو گوش شنوا و چشم بینا تا بفهمند این همه کرامات و بزگواریها و … که از کوروش گفته شده همه مربوط است به همین ۱۰۰ اخیر که بیشتر آنها توسط باستانشناسان یهودی از جمله آستروناخ ساخته و پرداخته شده است .    عجب از این مردم که فکر می کنند غرب برای کشور ما دلسوزی می کند برادر سخت در اشتباه هستی هیچ کس نمی تواند تاریخ کشوری دیگر را بنویسد بجز خود مردمان آن کشور برو به سخنان استاد رائفی پور گوش کن تا از تاریخ یهود و چه ظلمی کردند به کشور تو در زمان خشایار شاه اون هم ۱۳ فروردینالبته این مرد با این ماجرا جناب ابوذر غفوری بودهفروغ خانم ابوذر غفاری در زمان حضرت محمد بوده وصد ها سال با کورش فاصله دارد دین او زرتشت بود که بعد از پیروزی اعراب بدوی بر ایرانیان به اسلام گروید  مجید جان فرد مورد نظر شما سلمان فارسی بود نه ابوذر غفاریاز کوروش بیشتر از منشور حقوق بشرش چیزی بیشتر نمونده
و تعجبم میگیره که این همه داستان و روایت از کوروش به جا مونده  کاملا صحیح می فرمایید امامتاسفانه بعضی ازما بقول معروف سوراخ دعا راگم می کنیم.البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بخشی از تاریخ قبل از اسلام ایران بطورشفاهی وسینه به سینه به نسلهای متأخر منتقل شذه که عمدتا به این گونه ی تاریخ (اسطوزه )می گویند کاری که درایران قبل از اسلام به عهده ی افرادی بوده که به (دهقان )معروف بوده اند و حکیم فردوسی نیزجزو این طبقه بوده اما بازهم متأسفانه بنابر بعضی غرضها و مرضها و مقاصد اشخاص و گروههابجای پاسداشت چنین گنجینه هایی کاری میکنیم که باعث ایجاد تشکیک و انکار دیگران می شویمبسیار جالب وزیبا بود.امید دارم که دیگه نژادایرانی رو بانژاد عرب یکی نکنیماول سلام من زندگینامه ی کوروشوخوندم خیلی خوشحالم از کوروش کبیر نوشتین ملسی  میشه کتاب معرفی کنید برای شناخت کوروش؟؟؟آقا حامد عزیز
این مطلب در کتاب کوروش کبیر نوشته آقای هارولد آلبرت لمپ با ترجمه دکتر رضا شفق وجود ندارد.
و اساسا سندی در این مورد نمیتوان یافت.
ضمنا مطالبی که حضرتعالی راجع به اسطوره . . . نوشتید قابل تعمیم است و با این وضعیت میشود هر فضیلت خود ساخته ای را به اسم اسطوره به خورد دیگران داد.
ضمنا ابوذر از اعراب بدوی بوده و هرگز گرایش به زرتشت نداشته.مطلب شما راجع به او در هیچ کتاب مرجع تاریخی وجود ندارد.احتمالا شما او را با سلمان فارسی اشتباه گرفته اید.سلام
اینطور که پیش میریم،
میترسم چند وقت دیگر داستان جدیدی برای کوروش بسازند که ضمانت آهویی رو نزد صیادی کرده و لقب ضامن آهو نیز گرفته.ارسال دیدگاه

نظر شما :