معمای ظرف شیر

معمای ظرف شیر

نویسنده : حامد مجدی   زمان و تاریخ انتشار : ۵ دی ۱۳۹۲   

این آقا و خانم یک گالن ۱۲ لیتری پر از شیر دارند و می خواهند آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنند. اما تنها ابزاری که برای این کار دارند، یک گالن خالی ۸ لیتری و یک گالن خالی ۵ لیتری است. به نظر شما چطور می توانند این مقدار شیر را به دو قسمت مساوی تقسیم کنند؟

fu3998

برچسب ها :   

  

این مطلب ۱۵ دیدگاه دارد

ابتدا از گالن ۱۲ لیتری ، گالن ۵ لیتری را پر میکنند
و سپس شیر موجود در گالن ۵ لیتری را به گالن ۸ لیتری منتقل میکنند ، و سپس از ۷ لیتر شیر باقیمانده در گالن ۱۲ لیتری ، دوباره گالن ۵ لیتری را پر میکنند
با این حساب در هر کدام از گالن های ۸ لیتری و ۵ لیتری ، ۵ لیتر شیر دارند و ۲ لیتر شیر نیز در گالن ۱۲ لیتری باقی میماندجناب محمد رضا جان باید شیر را به دو قسمت یعنی دو تا ۶ لیتر تقسیم کنید چگونه می توانید یک لیتر از دولیتر باقی مانده راجدا نمایید ؟با چه ظرفی؟۰ ۰ ۱۲
۸ ۰ ۴
۳ ۵ ۴
۳ ۰ ۹
۰ ۳ ۹
۸ ۳ ۱
۶ ۵ ۱
۶ ۰ ۶معمای شیرها را با۷ جا به جایی حل کردم اعداد سمت چپ مربوط به ظرف ۱۲ لیتری واعداد وسط مربوط به ظرف ۵ لیتری واعداد سمت راست مربوط به ظرف ۸ لیتری می باشددر ابتدا گالن۱۲ لیتری را برمی داریم و گالن ۸ لیتری خالی را پر می کنیم. سپس گالن ۵ لیتری را با گالن ۸ لیتری پر می کنیم که یعنی در گالن ۱۲ لیتری ۴ لیتر،در۸ لیتری ۳ لیتر و در ۵ لیتری ۵ لیتر قرار می گیرد. حالا ۵ لیتر داخل گالن ۵ لیتری را در گالن ۱۲لیتری می ریزیم، یعنی ۹ لیتر در ۱۲ لیتری، ۳ لیتر در ۸ لیتری و ۰ لیتر در ۵ لیتری. بعد ۳ لیتر که در ۸لیتری هست را درون ۵ لیتری می ریزیم.
یعنی ۹ لیتر در ۱۲ لیتری، ۰ لیتر در ۸ لیتری و ۳ لیتر در ۵ لیتری. بعد ۹ لیتری که در گالن ۱۲ لیتری قرار دارد را می ریزیم در ۸ لیتری که ۱ لیترش باقی می ماند. ۸ لیتر هم در گالن ۸ لیتری پر می شود. پس می شود یعنی ۱ لیتر در ۱۲ لیتری، ۸ لیتر در ۸ لیتری و ۳ لیتر در ۵ لیتری.
سپس ۸ لیتری را می ریزیم توی ۵ لیتری تا گالن ۵ لیتری پر شود،یعنی ۱ لیتر در ۱۲ لیتری، ۶ لیتر در ۸ لیتری و ۵ لیتر در ۵ لیتری. در آخر ۵ لیتر درون گالن ۵ لیتری را می ریزیم توی ۱۲ لیتری می شودیعنی ۶ لیتر در ۱۲ لیتری، ۶ لیتر در ۸ لیتری و ۰ لیتر در ۵ لیتری.جواب صحیح است،اما لطفا با جستجو در گوگل به جواب دست پیدا نکنید 😀
این جواب سایت ظراح کننده معماست:
در ابتدا گالن۱۲ لیتری را برمی داریم و گالن ۸ لیتری خالی را پر می کنیم. پس برای ما (۴ ۸ ۰) باقی می ماند. یعنی ۴ لیتر در گالن ۱۲ لیتری، ۸ لیتر در گالن ۸ لیتری و ۰ لیتر در گالن ۵ لیتری.

سپس گالن ۵ لیتری را با گالن ۸ لیتری پر می کنیم که به این ترتیب (۴ ۳ ۵) باقی می ماند. یعنی در گالن ۱۲ لیتری ۴ لیتر، ۸در لیتری ۳ لیتر و در ۵ لیتری ۵ لیتر قرار می گیرد. حالا ۵ لیتر داخل گالن ۵ لیتری را در گالن ۱۲لیتری می ریزیم، (۹ ۳ ۰) باقی می ماند. یعنی ۹ لیتر در ۱۲ لیتری، ۳ لیتر در ۸ لیتری و ۰ لیتر در ۵ لیتری. بعد ۳ لیتر که در ۸لیتری هست را درون ۵ لیتری می ریزیم.

می شود ( ۹ ۰ ۳). یعنی ۹ لیتر در ۱۲ لیتری، ۰ لیتر در ۸ لیتری و ۳ لیتر در ۵ لیتری. بعد ۹ لیتری که در گالن ۱۲ لیتری قرار دارد را می ریزیم در ۸ لیتری که ۱ لیترش باقی می ماند. ۸ لیتر هم در گالن ۸ لیتری پر می شود. پس می شود (۱ ۸ ۳)، یعنی ۱ لیتر در ۱۲ لیتری، ۸ لیتر در ۸ لیتری و ۳ لیتر در ۵ لیتری.

سپس ۸ لیتری را می ریزیم توی ۵ لیتری تا گالن ۵ لیتری پر شود، پس می شود (۱ ۶ ۵) یعنی ۱ لیتر در ۱۲ لیتری، ۶ لیتر در ۸ لیتری و ۵ لیتر در ۵ لیتری. در آخر ۵ لیتر درون گالن ۵ لیتری را می ریزیم توی ۱۲ لیتری می شود (۶ ۶ ۰) یعنی ۶ لیتر در ۱۲ لیتری، ۶ لیتر در ۸ لیتری و ۰ لیتر در ۵ لیتری.شماازروی خودتون معما طرح کنید ماهم از روی خودمان حل می کنیمتیام اسم مذکر است محمدجواد نمی دانستی****اومدم جواب بدم دیدم جواب که دادن هیچ کلی بحث و جدل هم صورت گرفته….سلام من نمیدونستم تو گول جواب ها هستش ای وای خودتون راهنمایی کردین بعدشم خوب معمایی بدین از خودتون ماهم نتونیم از گوگل بدست بیاریم بعدشم مزش به اینه که خودمون حل کنیم نه از گوگل سره کیو میخوایم کلاه بزاریم؟این معماها سرگرمیه از گوگل پیدا کنیم که لذتی ندارهارسال دیدگاه

نظر شما :