سرگرمی ریاضی ۷

سرگرمی ریاضی ۷

نویسنده : محمد حسن مجدی نسب   زمان و تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱۳۹۱   

مجموع سن آقا وخانمی ۹۸ سال است سن کنونی آقا ۲برابر سن خانم در زمانی است که این آقا همسن این خانم بوده است سن هر کدام چقدر است؟

برچسب ها : , , , , ,   

  

این مطلب ۳ دیدگاه دارد

لطفأ سئوال واضحتر طرح شودجناب آقای محمد حسن خان مجدالدوله اگر یک زمانی این دو همسن بوده اند چطور ممکن است اکنون سن مرد دو برابر سن خانم باشد
عزیزم نمی شودجناب آقای محمد حسن خان کلمه همسن در متن چیستان آمده است اما یقینا منظور شما کلمه همسر بوده است و نظر شما هم این بوده که سن کنونی آقا ۲برابر سن خانم در زمانی است که این آقا همسر این خانم شده استارسال دیدگاه

نظر شما :