سرگرمتون کنم

سرگرمتون کنم

نویسنده : محمودرضا مجدی نسب   زمان و تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱۳۹۲   

چه عددی رو تقسیم بر چه عددی کنیم که حاصل ان عدد ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ بشود ؟
حالا چه عددی رو تقسیم بر چه عددی کنیم که حاصل ان عدد ۹۸۷۶۵۴۳۲۱ بشود ؟

برچسب ها : , ,   

  

این مطلب یک دیدگاه دارد

عدد۱۲۳۴۵۶۷۸۹راتقسیم بر یک میکنیم میشود ۱۲۳۴۵۶۷۸۹
عدد۹۸۷۶۵۴۳۲۱را تقسیم بر یک میکنیم میشود ۹۸۷۶۵۴۳۲۱ارسال دیدگاه

نظر شما :