جواب اگر گفتید

جواب اگر گفتید

نویسنده : محمد حسن مجدی نسب   زمان و تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱۳۹۱   

از جواب های رسیده آقایان مجدی عرب وایمان مجدی عرب وخانم محبوبه مجدی فرزند محمد رضا جواب صحیح داده بودند خانم عروس مرد بوده ومرد هم پدر شوهرش بوده است

برچسب ها : , , , ,   

ارسال دیدگاه

نظر شما :