تست هوش زندان

تست هوش زندان

نویسنده : حامد مجدی   زمان و تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۲   

شخصی درون زندانی حبس شده است. اتاقی که این شخص در آن نگاهداری می شود دو در دارد که یکی به سمت چوبه دار راه دارد ولی دیگری به بیرون زندان راه دارد و منجر به آزادی زندانی می شود. هر یک از این درها یک نگهبان دارد که یکی ازآنها همیشه راست می گوید و دیگری همیشه دروغ و هر دو از اینکه کدام در به کجا راه دارد و نیز از راستگویی یا دروغگویی نگهبان دیگر آگاهند.

 زندانی ما حق دارد تنها یک سوال از یکی از نگهبان ها بپرسد و سپس یکی از درها را انتخاب کند. در ضمن نگهبان ها فقط با “بلی” یا “خیر” پاسخ می دهند. او چطور می تواند با تنها یک سوال دری که به سوی آزادی باز می شود را پیدا کند؟!

fun292

برچسب ها :   

  

این مطلب ۶ دیدگاه دارد

فکر کنم:
از یک نگهبان می پرسیم آیا این در به سمت جایی میرود که آن درمیرود…..فکر کنم باید از یکیشان بپرسد تو همیشه راست میگویی ؟واگر جواب داد آره میفهمد که او نگهبان دروغگواست و بعددررا انتخاب میکندمیره از یکی از نگهبانا میپرسه که اگه از اون یکی نگهبان بپرسم که مثلا این در به بیرون باز میشه چی جواب میده؟ بله یا خیر
اگه بگه بله یعنی در به چوبه دار باز میشه چون اگه راستگوئه باشه، جواب اون دروغگوئه رو میده(که بله دروغه!) اگه دروغگوئه هم باشه بازم جواب بله معنی اعدام رو میده
وبرعکسشم میشه آزادی. یعنی اگه گفت نه، پس در به بیرون باز میشه……سلام ایول اسمان خانم خیلی خوب بودشششششش
شکلکه تشویقو هوراارسال دیدگاه

نظر شما :