سومین سند تاریخی خاندان مجدی

سومین سند تاریخی خاندان مجدی

نویسنده : محمد حسن مجدی نسب   زمان و تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۳۹۲   

عکسی که مشاهده می نمایید مربوط به سال ۱۳۳۷ یعنی مربوط به ۵۵سال پیش میباشد

از راست بالا ایران مجدی نسب ودر آغوش ایشان محمد حسن مجدی نسب-زهرا مجدی نسب ردیف جلو از راست:هما مجدی نسب-محمد علی مجدی نسب-فرخنده مجدی نسب

از راست بالا
ایران مجدی نسب ودر آغوش ایشان محمد حسن مجدی نسب-زهرا مجدی نسب
ردیف جلو از راست:هما مجدی نسب-محمد علی مجدی نسب-فرخنده مجدی نسب

 

 

 

برچسب ها : ,   

  

این مطلب ۷ دیدگاه دارد

باید یه فیل درست کنید و عکس های اینگونه را در آن قرار دهیداخه نازیبسیار عکس تاریخی و جالبی است . امیدوارم دیگران نیز اگر از این عکس ها دارند برای استفاده ی دیگران ان را در سایت الصاق کنند .خیلی زیباست.۵۵ سال!!!خیلی عکس جالبیهاینا۷ نفرن اما ۶ نفرشونو اسم بردینزهرا خانم ۶ نفرندارسال دیدگاه

نظر شما :