آیا میدانید که:

آیا میدانید که:

نویسنده : محمد حسن مجدی نسب   زمان و تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱۳۹۱   

تعداد افراد فامیل از تاریخ شکل گیری خاندان

تا امروز ۹۸۰ نفر می باشد.

تعداد خانوارها: ۲۲۷ خانواده می باشد.

تعداد افراد در قید حیات ۸۰۰ نفر می باشد.

تعداد مردان در قید حیات ۳۴۵ نفر می باشد.

تعداد زنان در قید حیات ۴۵۵ نفر می باشد.

تعداد متوفیان ۱۸۰ نفر می باشد.

تعداد مردان متوفی ۱۰۷ نفر می باشد.

تعداد زنان متوفی ۷۳ نفر می باشد.

برچسب ها : , , , , , , ,   

  

این مطلب یک دیدگاه دارد

نظری ندارمارسال دیدگاه

نظر شما :